perjantai 19. toukokuuta 2017

Pyhänselkää ei esitetä tuulivoima-alueeksi maakuntakaavaan

Muhoksen Pyhänselän aluetta ei esitetä tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Maakuntaliiton selvityksen mukaan tuulivoiman rakentamisella Pyhänselkään olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia Oulujokivarren, Sanginjoen ja Iso-Matinsuon maisemaan sekä lähialueen rakennettuun kulttuuriperintöön. 

Pyhänselän läheiset suoalueet ovat linnustollisesti arvokkaita. Kuva: Pixabay

Lisäksi tuulivoimarakentamisen on arvioitu haittaavan ihmisten elinoloja, viihtyvyyttä ja terveyttä sekä linnustoa tai muuta luontoa. 

Maakunnan tuulivoimaselvitys perustuu juuri niihin syihin, joilla kuntalaiset ovat Pyhänselän tuulivoimarakentamista vastustaneet. Selvityksessä huomioidaan alueen, eli Tervareitistön virkistyskäyttö

Alue sijoittuu osittain maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Maisema on arvioitu herkäksi tuulivoimarakentamisen aiheuttamille muutoksille. Tuulivoimaloiden aiheuttama maisemahaitta ulottuisi aina 20 km:n päähän. 

Lisäksi selvityksestä käy ilmi Pyhänselän sijoittuminen kurkien päämuuttoreitin varrelle sekä lähelle linnustollisesti arvokkaita soita. 

Selvityksessä ei huomioida muita ympäristötekijöitä, jotka rajoittaisivat ja todennäköisesti myös estäisivät tuulivoiman rakentamisen Pyhänselkään.  

Lähialueiden, Oulun Lavakorven sekä Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeiden pääsy maakuntakaavaan tyssäsi niiden haittoihin Puolustusvoimien tutkatoiminnalle sekä Ilmatieteenlaitoksen Utajärven sääasemalle

Näiden lisäksi tuulivoimarakentaminen Pyhänselkään olisi todennäköisesti haitannut Digitan antennitelevision näkyvyyttä Muhoksella sekä Ahmosuon lentokentän toimintaa.  

Silti maakuntaliiton selvitys osoittaa riittävän selvästi, ettei Pyhänselkään voida rakentaa tuulivoimaa. Siksi on kovin erikoista, että Muhoksen kunnanhallitus maakunnan kaavaluonnosta käsitellessään päätyi äänestyksen jälkeen esittämään varausta tuulivoimarakentamiselle Muhoksella. 

Maakuntakaavaan kunnan lausunnolla ei vaikuteta. Ratkaisu vain antaa harmittavan epäjohdonmukaisen kuvan kunnan päätöksenteosta. Päätyihän juuri kunnanhallitus viime marraskuussa tuulivoiman suhteen toiselle kannalle. 

Lisäksi päätös jättää epäilyksen siitä, onko Muhos jatkossa turvallinen ja terveellinen asuinkunta, ja kunnan vetovoimaisuuden eteen joudutaan jälleen tekemään kaksin verroin töitä. 


Elisa Savolainen


*Kirjoitus on julkaistu Tervareistissä 19.5.2017. 

1 kommentti:

  1. "kunnan vetovoimaisuuden eteen joudutaan jälleen tekemään kaksin verroin töitä" Tästä olen täysin samaa mieltä. Muhos on varteenotettava vaihtoehto niille jotka miettivät asunnon hankkimista / rakentamista muista Oulun ympäristökunnista, esimerkiksi Kempeleestä tai Limingasta. On käsittämätöntä etteivät Muhoksen päättäjät eivät ymmärrä, että tuulivoimaan panostaminen on omaan nilkkaan pissaamista.

    VastaaPoista