keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Tuulivoimakriittisissä ehdokkaissa valinnanvaraa Muhoksella


Muhoslaisilla äänestäjillä on valinnanvaraa tuulivoimakriittisissä kuntavaaliehdokkaissa. Tämä käy ilmi ehdokkaiden vastauksista Ylen, Kalevan ja Tervareitin vaalikoneiden tuulivoima-aiheisiin kysymyksiin.

On hienoa, että vaalikoneissa on näin laajasti huomioitu tuulivoima ajankohtaisena vaaliteemana. Ilahduttavaa on myös se, että vaalikonevastausten perusteella tuulivoimakriittisten ehdokkaiden määrä on runsas sekä se, että heitä löytyy lähes kaikilta vaalilistoilta.

Toisin on ollut tällä vaalikaudella, jonka aikana tuulivoimasta on äänestetty kunnanhallituksessa sekä jätetty valtuustossa kaksi valtuustoaloitetta. Näiden päätösten perusteella nykyisistä valtuustoryhmistä tuulivoimakriittisyyttä on löytynyt vain perussuomalaisista ja keskustalaisista.

Osa muhoslaisista kuntavaaliehdokkaista on myös allekirjoittanut Tuulivoima-Kansalaisyhdistyksen kannanoton tuulivoimarakentamisen kohtuullistamisen puolesta. Voit käydä täältä tarkistamassa löytyykö ehdokkaasi allekirjoittaneiden listalta.

Tuulivoiman rakentaminen Muhoksen Pyhänselkään on ollut viimeksi julkisuudessa esillä Ylen jutussa maaliskuussa. Jos Pyhänselän alue hyväksytään tuulivoima-alueeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan, tulee tuulivoima-asia todennäköisesti uuden valtuuston ratkaistavaksi.

Siksi on tärkeää, että tarkistat ehdokkaasi tuulivoimakannan ennen lopullisen äänestyspäätöksen tekemistä. Näin varmistamme, että tulevan valtuuston enemmistö ei halua kuntaan tuulivoimaa uhkaamaan asumisterveyttä ja -turvallisuutta, Oulujokilaakson maisema-arvoja tai Tervareitistön virkistyskäyttöä.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 9.4.2017 ja ennakkoon voi äänestää 29.3.-4.4.2017. Käytäthän ääntäsi!


Elisa Savolainen


* 31.3.2017 klo 14.59 Lisätty tieto Tuulivoima-Kansalaisyhdistyksen kannanotosta ja linkki allekirjoittaneiden listaan.