tiistai 29. marraskuuta 2016

Tunnelmia täydenkuun hiihtoretkeltä Matkajärveltä
Täydenkuun hiihtoretki Tervareitistölle Muhokselle pääsiäisenä 4.4 2015.

Auto jätettiin varta vasten Tervareitistöä varten tehdylle parkkipaikalle Ylikiimingintien varteen. Vajaa kilometri ja latu kääntyy Tervajärven laavulle. Me jatkamme Matkajärvelle. Loistava keli. Paljon on ollut retkeilijöitä päivällä liikkeellä.Kuu alkaa nousta. Tunnelma on mystinen.Aah, avaruutta! Voiko näin lähellä olla näin ihania maisemia, kuuluu kaikkien retkeläisten suusta.Valokuvaajan unelmapaikka!Kuvat puhuvat puolestaan.
Ei millään tahdo retki jatkua, kun ei malttaisi lähteä tästä ihanasta tunnelmasta!...mutta kuuhan näkyy vielä loistavasti metsäladullekin. Luisto mitä parhain. Tuosta kohta käännytään vasemmalle Matkajärven laavulle ja taas on nuotio ihan lämmin, koska kulkijoita riittää näillä ihanilla suolakeuksilla!Käsittämätöntä, että tänne ihanuuteen suunnitellaan tuulivoimapuistoa, peräti 20 voimalaa. Osin EU-rahalla on tehty tämä Tervareitistö Oulusta Vaalaan ja reitti kytkeytyy Rokua Geoparkiin. Tervajärven laavulla on aina ollut muitakin kävijöitä - varsinkin lapsiperheitä. Onhan se niin lähellä parkkipaikkaa. Aina uudestaan kysyn, miten tämä on mahdollista? Paikan tunnelma on kuin suositulla soidensuojelualueella Martimoaavalla Simossa, mutta Tervareitistö on niin paljon lähempänä.


Kuvat ja teksti: Minna Paarma

lauantai 26. marraskuuta 2016

Tuulivoimalat haittaisivat antennitelevision näkyvyyttä Muhoksella

Pyhänselkään suunnitellut tuulivoimalat aiheuttaisivat ongelmia antennitelevision näkyvyyteen Digitan verkossa Muhoksella. Tuulivoiman suunnittelualue sijoittuu Digitan Kiimingin lähetysaseman ja Muhoksen keskustan väliin.

Television radiosignaali ei läpäise tuulivoimalan lapoja tai tornia.Tuulivoimalan tornien halkaisija on useita metrejä. Näin ollen ne taloudet, jotka osuvat juuri lähetysaseman ja tuulivoimalan tornin muodostaman linjan taakse, tulevat todennäköisesti kärsimään pysyvästi heikosta tv-signaalista. 

Kuvaan on värjätty punaisella katvealue, jota ongelma tulisi koskettamaan Muhoksella.

Pyöriessään tuulivoimalan lapa katkaisee tv-signaalin ja vastaanottimessa se näkyy kuvan nykimisenä, pikselöitymisenä tai häviämisenä tuulivoimalan pyörimisnopeudesta riippuen, tyypillisesti noin kerran sekunnissa. Tämä muistuttaisi television katsojia Muhoksella tuulivoimaloiden olemassa olosta joka ilta sekunnin välein.

Ongelmia televisiosignaalin näkyvyyteen on aiheutunut esimerkiksi Kaskisissa ja Raahen Kopsan alueella. Raahessa ei suinkaan pitänyt näin käydä. Tuulivoimaloiden mahdolliset häiriöt televisiosignaaliin selvitetään osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Kopsan tuulivoima-alueen arviointiselostuksessa luvattiin, että häiriöt ovat epätodennäköisiä. Todellisuudessa häiriöitä on Raahessa esiintynyt jopa 13 kilometrin päässä tuulivoimaloista.

Ongelmien korjaus ei ole halpaa. Raahessa häiriöistä saatiin aikaan lihava riita, jonka selvittely jatkui pitkään. Digitan mukaan lähetysasemien siirtäminen tai uusien täyteläheteasemien rakentaminen ei ole heidän vastuullaan, vaan häiriön aiheuttajan.

Digitan Kiimingin lähetysaseman kattavuusalue. Kuva: www.digita.fi

Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö Suomen tuulivoimayhdistys varoittaa tuulivoimaloiden vaikutuksesta tv-signaaliin. Yhdistys huomauttaa, että asia kannattaa huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuulivoimahankkeiden suunnittelussa.

Markus Littow

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Tuulta päin - Muhoksella päätetään tuulivoimahankkeesta haitoista piittaamatta

Muhoksen kunta on suunnitellut tuulivoima-aluetta Pyhänselkään joulukuusta 2015 alkaen. Se, miten tuulivoimahanketta on viety eteenpäin, ei ole herättänyt luottamusta kunnalliseen päätöksentekoon Muhoksella. Kuntalaisia on erityisesti hämmentänyt esteellisten luottamusmiesten osallistuminen päätöksentekoon keskeisissä rooleissa.  

Päätöksenteon epäselvyydet eivät ole tavattomia tuulivoimahankkeissa Suomessa. Niistä kattava listaus on luettavissa tästä Tapio Pitkärannan blogissa. 
Tässä puolestaan viisi syytä ihmetellä Muhoksen kunnan päätöksentekoa Pyhänselän tuulivoimahankkeessa: 


1. Mistä idea tuulivoiman rakentamisesta Muhokselle on peräisin?


Arvoitukseksi on jäänyt, mistä koko hanke on saanut alkunsa. Kunta aloitti hankkeen valmistelun päättämällä selvittää Pyhänselän alueen maanomistajien kiinnostuksen vuokrata maitaan tuulivoimatuotantoon. Maanomistajille luvattiin kyselyn yhteydessä 7000-10000 euron vuokratuloja vuodessa tuulivoimalaa kohden.  
Kunta on ollut hankkeessa aloitteellinen. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto päätti keväällä aloittaa julkisen haun tuulivoimatoimijan löytämiseksi sen jälkeen, kun  maanomistajista noin puolet olivat valmiita osallistumaan hankkeeseen. Kesäkuun kokouksessa kunnanhallitus kuuli Lagerwey Development Oy:n sekä Tuuliwatti Oy:n esittelyt. Lokakuussa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esitti kunnanhallitukselle, että se solmii kaavoitussopimuksen Lagerwey Development Oy:n kanssa. Perusteluja sille, miksi kunta päätyi tähän tuulivoimatoimijaan, ei ole julkisissa ytäkirjossa esitetty.


2. Esteellisten luottamushenkilöiden keskeinen rooli päätöksenteossa

Kaleva 3.11.2016
Outoon valoon koko hanke joutui, kun syksyllä 2016 kävi ilmi, että kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajan sukulainen omistavat maata tuulivoiman suunnittelualueelta. Ennen lokakuun maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokousta kunnanhallituksen puheenjohtaja oli osallistunut esteellisenä asian valmisteluun useassa maankäyttö- ja kaavoitusjaoston sekä kunnanhallituksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja puolestaan jääväsi itsensä ensimmäisen kerran maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksessa marraskuussa.  


Kunnanhallituksen puheenjohtajan esteellisyyden tultua ilmi päätti kunnanhallitus lokakuun kokouksessaan kumota kesäkuussa tekemänsä päätöksen tuulivoiman kaavoituksesta. Virallinen syy päätöksen kumoamiselle ei kuitenkaan ollut todettu jääviysongelma, vaan kahden erillisen asian yhdistäminen samaksi asiakohdaksi. Päätös kaavoituksesta sekä kaavoitussopimus lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi erillisinä asiakohtina maankäyttö- ja kaavoitusjaostolle. Tätä kirjoitettaessa kunnalla ei siis ole päätöstä kaavoituksen aloituksesta, eikä kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa ole hyväksytty.


3. Millä mandaatilla kunnanhallitus toimii? 


Muhoksen Pyhänselän tuulivoimahankkeen valmistelu on ollut kunnanhallitusvetoista. Hanketta on käsitelty vain kunnanhallituksessa sekä sen alaisessa maankäyttö- ja kaavoitusjaostossa. Hanketta ei ole tuotu valtuuston tai poliittisten ryhmien keskusteltavaksi. Niin ikään Muhoksen kunnalla ei ole olemassa periaatteellista linjausta siitä, rakennetaanko kuntaan tuulivoimaa.  
Kunnanhallitus on toiminut omin päin muun muassa ottaessaan kantaa Oulun Lavakorven hankkeeseen sekä esittäessään Pyhänselän tuulivoimahanketta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavaan. 


Päätökset kunnanhallituksessa ja maankäyttö- ja kaavoitusjaostossa ovat olleet yksimielisiä aina lokakuun kunnanhallituksen kokoukseen asti. Tuolloin kunnanhallitus äänesti ensimmäistä kertaa tuulivoimahankkeesta, kun perussuomalaiset tekivät kokouksessa vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, jossa tuulivoima tuotaisiin periaatteellisena energiapoliittisena kysymyksenä valtuuston käsiteltäväksi ennen kuin se annetaan jaoston uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksessä vs. kunnanjohtajan esitys voitti vastaesityksen äänin 6-2. Rivit alkoivat rakoilla laajemmin lokakuun valtuuston kokouksessa. Tuolloin jätettiin kaksi tuulivoimaa koskevaa valtuustoaloitetta. Toisessa valtuustoaloitteessa esitetään, ettei tuulivoimakaavaa toteutettaisi Pyhänselän alueelle. Aloitteessa on 12 allekirjoittajaa keskustan ja perussuomalaisten ryhmästä. Toinen valtuustoaloite taas esittää tuulivoima-asian tuomista valtuuston käsiteltäväksi. Aloitteen allekirjoitti seitsemän perussuomalaisten valtuutettua tai varavaltuutettua. Valtuustoaloitteet lähetettiin kunnanhallituksen marraskuun kokouksessa maankäyttö- ja kaavoitusjaoston valmisteltavaksi. 


Valtuustoaloitteiden valossa tuulivoimahankkeella ei ole Muhoksella varauksetonta poliittista tukea. Tästä huolimatta maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esitti marraskuun kokouksessaan uudelleen kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavoitussopimuksen Lagerwey Development Oy:n kanssa. Sopimuksessa kunta sitoutuisi aloittamaan tuulivoimakaavoituksen Pyhänselän alueella. 

Muhoksen kunnanhallitus päätti jälkimmäisessä marraskuun kokouksessaan, ettei kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa hyväksytä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-4. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan päätös tarkoittaa sitä, ettei hankkeen esiselvitystä aloiteta.4. Miten Pyhänselän hanke päätyi maakuntaliiton tuulivoimahankkeiden listalle?


Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston marraskuun kokouspöytäkirjasta käy ilmi, että Pyhänselän alueelle suunnitellaan 20 tuulivoimalaa. Tämän laajuisena hankeen toteutuminen edellyttää, että alue merkitään tuulivoimalle maakuntakaavassa. Pohjois-Pohjanmaalla on menossa niin sanottu 3. vaihemaakuntakaavan tarkastelu, jossa tuulivoima-alueita arvioidaan uudelleen. Pohjois-Pohjanmaan liitossa tehdään parhaillaan ympäristöselvitystä siitä, voidaanko muun muassa Pyhänsel liittää maakuntakaavaan tuulivoima-alueena. Selvitys valmistuu tammikuussa ja 3. vaihemaakuntakaava tulee nähtäville helmikuussa 2017.  
Muhoksen kunta on päättänyt kunnanhallituksen päätöksellä 23.5.2016 esittää Pyhänselkää tuulivoima-alueeksi maakuntakaavaan. Ihmetystä herättää se, että esitys tehtiin, vaikka kunnassa ei vielä silloin ollut - sittemmin kumottua - päätöstä tuulivoimakaavoituksen aloittamisesta. Toinen kummastuttava asia on, että Pyhänselän hanke löytyy maakunnan tuulivoimahankkeiden listalta, joka on päivätty jo 15.5.2016. 

5. Valmistelu perustuu yksipuoliseen tietoon 


Pyhänselän tuulivoimahanketta on valmisteltu yksipuolisen tiedon varassa. Hankkeen perusteluina on käytetty lähinnä sitä, mitkä edellytykset Pyhänselän alueella on tuulivoimatuotannolle. Valmistelussa ei ole lainkaan huomioitu sitä, minkälaisia haittoja tuulivoima aiheuttaa lähiseudun asukkaille, luonnolle, maisemalle, elinkeinotoiminnalle sekä sitä, miten muu maankäyttö, kuten virkistyskäyttö alueella rajoittuu. Tuulivoiman rakentamisen esteeksi voi muodostua myös se, että alue sijaitsee lähellä Ahmosuon lentokenttää. Kaukana ei ole myöskään Oulun Lavakorpeen suunniteltu tuulivoima-alue, josta puolustusvoimat on jättänyt kielteisen lausunnon tutkavaikutusten vuoksi.
Osalle päättäjistä tuulivoiman voimakas vastustus Muhoksella on tullut yllätyksenä. Kuntatalaisten kuulemisen lisäksi Muhoksen päättäjien olisi hyvä vierailla jollakin lähiseudun tuulivoima-alueista, jotta he ymmärtäisivät tuulivoimaloiden ja maarakentamisen mittasuhteet. Päättäjien olisi tarpeen myös tavata ihmisiä, jotka kärsivät tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista, ovat menettäneet asuntojensa arvon ja joutuneet muuttamaan pois kotoaan. Näitä lohduttomia kohtaloita ei haluta Muhokselle ainoatakaan.
Elisa Savolainen*7.12.2016 klo 10.13 kirjoitukseen päivitetty Muhoksen kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kaavoitussopimusta tuulivoimatoimijan kanssa ei hyväksytä .Miten kuntalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon?