tiistai 17. tammikuuta 2017

Ponkilan metsäkiinteistö Muhosperässä ei sovellu tuulivoiman tuotantoon

Muhoksen kunnan tekninen lautakunta päättää tänään tiistaina kokouksessaan Muhosperässä sijaitsevan Ponkilan metsäkiinteistön vuokraamisesta tuulivoiman tuotantoon. Mielestämme vuokra-alue ei sovellu tuulivoiman tuotantoon mm. seuraavista syistä:

Tuulivoimaloiden rakentaminen Ponkilan metsäkiinteistölle todennäköisesti
tyhjentäisi Poikajoen majavareviirin. Kuva: Janne Karhumaa
Vuokra-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhteensä 31 asuinkiinteistöä, joista yksi vapaa-ajan asunto vuokra-alueen sisällä. Lisäksi alle kahden kilometrin päässä vuokra-alueen rajasta sijaitsee 12 vakituista tai vapaa-ajan asuntoa Muhoksella ja 18 Utajärven puolella. 

Laissa ei ole säädetty suojaetäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Jotkut kunnat ovat kuitenkin omalla päätöksellään rajanneet suojaetäisyydeksi kaksi kilometriä. Silti tuulivoimalat ovat näilläkin paikkakunnilla aiheuttaneet haittaa asukkaille 

Terveyshaitan lisäksi tuulivoimalat aiheuttaisivat lähiseudun asukkaille taloudellisia menetyksiä kiinteistöjen arvonlaskun vuoksi. Kotitalouksien ohella tuulivoimaloista kärsisivät lähialueen maidon- ja lihantuottajat sekä hevos- ja matkailuyrittäjät. 

Vuokra-alue kuuluu Rokua Geopark -alueeseen, jota tulee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan yhteisen yleiskaavan mukaan kehittää matkailu- ja virkistyskäytön sekä luonnonsuojelun ja metsätalouden ehdoilla. Tuulivoiman rakentaminen vuokra-alueelle muuttaisi sen teollisuusalueeksi.  

Tuulivoima rajoittaisi erityisesti alueen virkistyskäyttöä metsästystä, kalastusta, moottorikelkkailua sekä retkeilyä. Vuokra-alueen läheisyydessä sijaitsevat Isterinkosken luontonähtävyys, Liimanninkosken luontopolku sekä lehtojensuojelualueet 

Todennäköisimmin tuulivoiman rakentamisen estää kuitenkin alle kolmen kilometrin päässä vuokra-alueesta sijaitseva Utajärven sääasema, jonka toiminta häiriintyisi tuulivoimaloista. Utajärven säätutka on ainoa Ilmatieteenlaitoksen säätutka koko Pohjois-Pohjanmaalla.     

Pidämme vuokrasopimuksen ehtoihin kuuluvaa 15 000 euron vakuutta tuulivoimalan purkukustannuksiin riittämättömänä. Motivan arvion mukaan tuulivoimalan purkukustannukset voivat olla jopa 80 000 euroa. Olemme myös huolissamme siitä, miten kunta MTK:n suosituksista poikkeavilla vuokraehdoilla polkee alueen yksityisten maanomistajien etua.   

Emme pidä tuulivoimatoimijaa luotettavana sopimuskumppanina ajatellen yritystoiminnan kestävyyttä sekä tuulivoimatuotannon riskejä kuntalaisille, ympäristölle ja kunnan taloudelle. 

Elisa Savolainen 
Janne Karhumaa 
Reija Kaarlejärvi 

*Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Tervareistissä 17.1.2017.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti